Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2011 ja olen Valviran laillistama puheterapeutti. Toimin päätoimisena yksityisenä ammatinharjoittana pääkaupunkiseudulla (Espoo, Kauniainen, Helsinki & Vantaa).

Minulla on sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten yksilöterapiapalveluista vuodelle 2020. Kelan kustantama puheterapia toteutuu koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä asiakkaan arkiympäristössä. Kuntoutujan etuudet ovat myös Kelan rahoittamia. Minulla on voimassa oleva sopimus HUS-kuntayhtymän kanssa, ja se on voimassa 2020 loppuun asti.

Tällä hetkellä asiakaspaikat ovat täynnä. (päivitetty 27.2.2020)

Toteuttamani puheterapia on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja palveluiden tuottamisessa noudatan Kelan terapian palvelukuvausta. Palvelukuvauksessa määritetään vaikeavammaisten lääkinnällisten avoterapiapalvelujen laatuvaatimukset, joiden tavoitteena on taata hyvänlaatuiset palvelut ja varmistaa asiakkaan oikeudet. Kuntoutus perustuu asiakkaan hoitavan tahon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksella tuetaan vaikeavammaista asiakasta mahdollisimman itsenäiseen ja täysipainoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Lähtökohtana on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomiointi, tavoitteiden asettaminen asiakaslähtöisesti yhteistyössä asiakkaan lähiverkoston kanssa.

Kiinnostuksen kohteet
  • aikuisneurologinen afasia- ja dysartriakuntoutus, nielemiskuntoutus
  • AAC, eli puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö ja ohjaus
  • lasten viivästynyt puheen ja kielen kehitys
  • lasten kehityksellinen kielihäiriö (ent. kielellinen erityisvaikeus)
  • artikulaatioterapia
  • apraksia ja dyspraksia

Lähteet ja lisätietoa:

Tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löydät osoitteesta www.kela.fi . Tarvittaessa ota yhteyttä Kelaan. Etuuskohtaiset palvelunumerot löytyvät Kelan verkkosivuilta kohdasta Yhteystiedot > Palvelunumerot. Lisäksi Kelan toimistojen osoitteet löytyvät samalta sivulta Yhteystiedot > Toimistot ja palvelupisteet.

Kelan palvelukuvaus.

www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus

Sivusto päivitetty 27.2.2020