Ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi osallistun säännöllisesti alamme jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä työnohjaukseen. Minulla on voimassa oleva Ensiavun peruskurssi EA1 (SPR Helsinki). Käytän työssäni tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota. Minulla on käytössäni Boardmaker-ohjelma kuvakommunikaatiomateriaalin luomiseen ja laaja kuvallinen kommunikointikansio.

Alla on nähtävillä suorittamani täydennyskoulutukset

16.08.-11.10.2019             GAS-tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä (3op)                        

13.-15.06.2019                  7th Nordic Aphasia Conference – Afasian kuntoutustutkimusyhdistys Ry

05.-06.06.2019                  3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy) – Professio, Coronaria Kuntoutuspalvelut,                                                       yhteistyössä TalkTools®

Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin – Äännesarja (5 päivää)
18.04.2018                         Kuinka aloitat kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
25.04.2018                         Kuinka MPV -äänteet kuntoutetaan
04.06.2018                         Kuinka vokaalit kuntoutetaan
04.09.2018                         Kuinka K -äänne kuntoutetaan
22.11.2018                         Kuinka RSLTND -äänteet kuntoutetaan

30.5.2018                           Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (8h) – Opetushallitus

28.05.2018                         Läheisen ohjaus terapiatyössä (7h) – Kelan koulutuspalvelut

17.-18.05.2018                  Puheterapeuttipäivät, Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana(16h) – Puheterapeuttien kustannus Oy                                            ja Puheterapeuttiliitto ry

16.05.2018                         Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla-workshop (8h) – Sirpa Tarvainen

15.05.2018                        Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (8h) – Tikoteekki, Kaisa Martikainen

28.4.2018                           Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (8h) – Opetushallitus

20.04.2018                        Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja casien valossa (7h) – Annukka Kuutsa

27.11.2017                         Osallisuuden vahvistaminen – SCA-menetelmän hyödyntäminen aikuisneurologiassa puheterapiaryhmissä (8h), Validia-kuntoutus

24.02.2017                         Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (7h), Annukka Kuutsa

27.-28.10.2016                   Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin (16h), Kommunikointikeskus Kipinä Oy

19.09.2016                         Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntotuksessa (7h), Annukka Kuutsa ja Tuula Savinainen-Makkonen

13.-15.3.2014                     It Takes Two to Talk – The Hanen Program for Parents (21h), The Hanen Centre; Hanen Workshop Instructor Nancy Johnson

31.10.2013                         Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (8h), Oulun yliopistollinen sairaala; Lasten ja nuorten vastuualue ja Oulun yliopisto

11.10.2013                         Nimeämisen kuntoutus (8h), Afasian kuntoutustutkimus ry

26.4.2013                           Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (8h), Tuula Savinainen-Makkonen

21.-22.3.2013                     Puhe, kieli ja aivot (16h), Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen täydennyskoulutus

15.2.2012                           Miten ohjaan kansion käyttöä (8h), Kehitysvammaliitto ry Tikoteekki

10.-11.5.2012                    Puheterapeuttipäivät (16h), Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla

13.-14.9.2012                    Sosiaalinen kommunikaatio: Arvioinnista toimivaan kuntoutukseen, opetukseen ja ohjaukseen (16h)

16.-18.06.2011                   The 3rd Nordic Aphasia Conference, Afasian kuntoutustutkimusyhdistys ry (20h)

12.11.2010                          Pragmaattiset kuntoutusmenetelmät aikuisneurologiassa, Afasian kuntoutustutkimusyhdistys ry (8h)

30.9.2010                           Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa – verkkokurssi, Suomalainen lääkäriseura Duodecim

ARTIKKELIT JA JULKAISUT

2013                                  Suullinen esitys ja artikkelijulkaisu Puheen ja kielen tutkimuksen päivillä: Vaikean afasian intensiivinen kielellinen kuntoutus LET-menetelmällä – tapaustutkimus.

2011                                  Vaikean afasian intensiivinen kielellinen kuntoutus LET-menetelmällä – tapaustutkimus, Logopedian Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto