Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä näin parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

Puheterapian toteutuksen perusta
  • asiakaslähtöisyys
  • hyvä vuorovaikutussuhde
  • lähiympäristön huomioiminen ja ohjaaminen
Puheterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutuksen merkitykselliset, täsmälliset ja mitattavissa olevat tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa hyödyntäen Omat tavoitteeni-menetelmää (GAS, eli Goal Attainment Scailing). Tavoitteiden tulee liittyä suunniteltuun kuntoutusmuotoon ja niiden tulee olla saavutettavissa kuntoutustoimenpiteiden avulla. Menetelmän avulla tarkastellaan tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteiden asettelussa huomioidaan kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), joka kuvaa asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueet sekä yksilö- ja ympäristötekijät asiakkaan elämässä

Lähde- ja lisätietoa:
www.kela.fi/gas-menetelma
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/puheterapia/
http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/puheterapia/hyvat+puheterapiakaytannot/